Regels en Voorwaarden TheHappyFamily.net

Deze Regels en Voorwaarden zijn van toepassing na inschrijving op de website.

1. ) Algemeen

 1. D.m.v. inschrijving wordt er een tijdelijke overeenkomst aangegaan met TheHappyFamily.net. Daarmee worden deze regels en voorwaarden aanvaard.
 2. De inhoud en bepalingen van deze regels en voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Bij wijzigingen worden leden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 3. Het is verplicht in te schrijven om volledig toegang tot de website te krijgen en/of gebruik te maken van aangeboden activiteiten, kortingen of acties op de website.

2. ) voorwaarden en Regels

 1. Het inschrijf formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Dit wordt gecontroleerd en beoordeeld door TheHappyFamily.net.
 2. Kinderen onder 16 jaar zijn verplicht zich aan te melden via 1 van de ouders. de ouder dient lid te zijn/worden om volledig toegang tot de website te verkrijgen.
 3. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het instellen en beheren van het account en ouderlijk beheer/toezicht van eigen kind(eren).
 4. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor eigen geplaatste berichten en reacties. Berichten en reacties worden gecontroleerd en beoordeeld door theHappyFamily.net met het recht deze niet te plaatsen, te verwijderen of anoniem te plaatsen.
 5. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag en het nemen van risico voor zichzelf en eigen kind(eren). Leden worden nooit blootgesteld aan extreme gevaren of het nemen van risico’s.
 6. Ongepast/grof taalgebruik, pesten, misleiden, discrimineren wordt niet getolereerd. Bij een conflict of voorval kan het lidmaatschap beëindigd worden. Dit wordt beoordeeld door TheHappyFamily.net.
 7. TheHappyFamily.net heeft het recht advertenties te plaatsen en activiteiten te organiseren die commercieel van aard zijn.
 8. Aanmelding en deelnamen aan een activiteit geschied onder de voorwaarden zoals bij de aangeboden activiteit omschreven zijn.
 9. Het is niet toegestaan om reclame te maken of te verwijzen naar andere website’s.
 10. Het is niet toegestaan om informatie van de website te kopiëren, gebruiken of te delen.

3. ) Verantwoording.

 1. Persoonlijke gegevens, informatie, communicatie, berichten, reacties worden versleuteld verstuurd, tijdelijk opgeslagen en volgens de wet privacy persoonsgegevens behandeld.
 2. TheHappyFamily.net verstrekt géén gegevens of informatie van leden aan derden.
 3. Kinderen onder 16 jaar worden nooit zonder betrekking van de ouder persoonlijk benaderd of gevraagd deel te nemen aan activiteiten vanuit TheHappyFamily.net.

4. ) Aansprakelijkheid.

 1. ThehappyFamily.net is niet verantwoordelijk voor gedrag of acties van leden of andere personen op de website en tijdens een activiteit.
 2. TheHappyFamily.net is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat voortkomt uit het gebruik van de website, of bij deelnamen aan activiteiten van TheHappyFamily.net.
 3. Indien toch mocht blijken dat er enige aansprakelijkheid is jegens TheHappyFamily.net zal de organisatie hierin de rechtelijke verantwoording nemen.

5. ) Omgang kinderen Kids pagina

 1. Kinderen onder 16 jaar worden nooit zonder betrekking van de ouder persoonlijk benaderd of gevraagd deel te nemen aan activiteiten vanuit TheHappyFamily.net.
 2. De communicatie naar de kinderen op de Kids pagina is altijd open op de website en tegen de groep. Persoonlijke vragen, reacties, tips krijgen een persoonlijk antwoord.
 3. Ouderlijk beheer en toezicht dient de ouder (lid) zelf in te stellen en te beheren. Nick-name en avatar dient bij aanmelding zelf toegevoegd te worden.
 4. Berichten en reacties van kinderen op de Kids pagina worden altijd gecontroleerd en anoniem geplaatst of met toestemming van gebruik nick-name en avatar.
 5. TheHappyFamily.net kan sommige vragen van kinderen niet zelf beantwoorden. Het Kids-team zoekt (samen met de kinderen) naar de juiste kanalen voor de informatie en antwoorden.
 6. Bij misstanden of ernstige situaties wordt het ouder lid hiervan op de hoogte gesteld.